Tra cứu thước lỗ ban
this.x=-498820:out=498100
6.8 cm
mm(nhập số)

Hãy kéo thước

Thước Lỗ Ban 52.2cm:Khoảng thông thủy(cửa,cửa sổ...)

Thước Lỗ Ban 42.9cm(Dương trạch):Khối xây dựng(bếp,bệ,bậc...)

Thước Lỗ Ban 38.8cm(Âm phần):Đồ nội thất(bàn thờ,tủ...)

 • Tra cứu thước lỗ ban 1Tra cứu thước lỗ ban 2Tra cứu thước lỗ ban 3
 • Tra cứu thước lỗ ban 4Tra cứu thước lỗ ban 5Tra cứu thước lỗ ban 6
 • Tra cứu thước lỗ ban 7Tra cứu thước lỗ ban 8Tra cứu thước lỗ ban 9
 • Tra cứu thước lỗ ban 10Tra cứu thước lỗ ban 11Tra cứu thước lỗ ban 12
 • Tra cứu thước lỗ ban 13Tra cứu thước lỗ ban 14Tra cứu thước lỗ ban 15
 • Tra cứu thước lỗ ban 16Tra cứu thước lỗ ban 17Tra cứu thước lỗ ban 18
 • Tra cứu thước lỗ ban 19Tra cứu thước lỗ ban 20Tra cứu thước lỗ ban 21
 • Tra cứu thước lỗ ban 22Tra cứu thước lỗ ban 23Tra cứu thước lỗ ban 24
 • Tra cứu thước lỗ ban 25Tra cứu thước lỗ ban 26Tra cứu thước lỗ ban 27
 • Tra cứu thước lỗ ban 28Tra cứu thước lỗ ban 29Tra cứu thước lỗ ban 30
 • Tra cứu thước lỗ ban 31Tra cứu thước lỗ ban 32Tra cứu thước lỗ ban 33
 • Tra cứu thước lỗ ban 34Tra cứu thước lỗ ban 35Tra cứu thước lỗ ban 36
 • Tra cứu thước lỗ ban 37Tra cứu thước lỗ ban 38Tra cứu thước lỗ ban 39
 • Tra cứu thước lỗ ban 40Tra cứu thước lỗ ban 41Tra cứu thước lỗ ban 42
 • Tra cứu thước lỗ ban 43Tra cứu thước lỗ ban 44Tra cứu thước lỗ ban 45
 • Tra cứu thước lỗ ban 46Tra cứu thước lỗ ban 47Tra cứu thước lỗ ban 48
 • Tra cứu thước lỗ ban 49Tra cứu thước lỗ ban 50Tra cứu thước lỗ ban 51
 • Tra cứu thước lỗ ban 52Tra cứu thước lỗ ban 53Tra cứu thước lỗ ban 54
 • Tra cứu thước lỗ ban 55Tra cứu thước lỗ ban 56Tra cứu thước lỗ ban 57
 • Tra cứu thước lỗ ban 58Tra cứu thước lỗ ban 59Tra cứu thước lỗ ban 60
 • Tra cứu thước lỗ ban 61Tra cứu thước lỗ ban 62Tra cứu thước lỗ ban 63
 • Tra cứu thước lỗ ban 64Tra cứu thước lỗ ban 65Tra cứu thước lỗ ban 66
 • Tra cứu thước lỗ ban 67Tra cứu thước lỗ ban 68Tra cứu thước lỗ ban 69
 • Tra cứu thước lỗ ban 67Tra cứu thước lỗ ban 68Tra cứu thước lỗ ban 69
 • Tra cứu thước lỗ ban 73Tra cứu thước lỗ ban 74Tra cứu thước lỗ ban 75
 • Tra cứu thước lỗ ban 76Tra cứu thước lỗ ban 77Tra cứu thước lỗ ban 78
 • Tra cứu thước lỗ ban 79Tra cứu thước lỗ ban 80Tra cứu thước lỗ ban 81
 • Tra cứu thước lỗ ban 82Tra cứu thước lỗ ban 83Tra cứu thước lỗ ban 84
 • Tra cứu thước lỗ ban 85Tra cứu thước lỗ ban 86Tra cứu thước lỗ ban 87
 • Tra cứu thước lỗ ban 88Tra cứu thước lỗ ban 89Tra cứu thước lỗ ban 90
 • Tra cứu thước lỗ ban 91Tra cứu thước lỗ ban 92Tra cứu thước lỗ ban 93
 • Tra cứu thước lỗ ban 94Tra cứu thước lỗ ban 95Tra cứu thước lỗ ban 96
 • Tra cứu thước lỗ ban 97Tra cứu thước lỗ ban 98Tra cứu thước lỗ ban 99
 • Tra cứu thước lỗ ban 100Tra cứu thước lỗ ban 101Tra cứu thước lỗ ban 102
 • Tra cứu thước lỗ ban 103Tra cứu thước lỗ ban 104Tra cứu thước lỗ ban 105
 • Tra cứu thước lỗ ban 106Tra cứu thước lỗ ban 107Tra cứu thước lỗ ban 108
 • Tra cứu thước lỗ ban 109Tra cứu thước lỗ ban 110Tra cứu thước lỗ ban 111
 • Tra cứu thước lỗ ban 112Tra cứu thước lỗ ban 113Tra cứu thước lỗ ban 114
 • Tra cứu thước lỗ ban 115Tra cứu thước lỗ ban 116Tra cứu thước lỗ ban 117
 • Tra cứu thước lỗ ban 118Tra cứu thước lỗ ban 119Tra cứu thước lỗ ban 120
 • Tra cứu thước lỗ ban 121Tra cứu thước lỗ ban 122Tra cứu thước lỗ ban 123
 • Tra cứu thước lỗ ban 124Tra cứu thước lỗ ban 125Tra cứu thước lỗ ban 126
 • Tra cứu thước lỗ ban 127Tra cứu thước lỗ ban 128Tra cứu thước lỗ ban 129
 • Tra cứu thước lỗ ban 130Tra cứu thước lỗ ban 131Tra cứu thước lỗ ban 132
 • Tra cứu thước lỗ ban 133Tra cứu thước lỗ ban 134Tra cứu thước lỗ ban 135
 • Tra cứu thước lỗ ban 136Tra cứu thước lỗ ban 137Tra cứu thước lỗ ban 138
 • Tra cứu thước lỗ ban 139Tra cứu thước lỗ ban 140Tra cứu thước lỗ ban 141
 • Tra cứu thước lỗ ban 142Tra cứu thước lỗ ban 143Tra cứu thước lỗ ban 144
 • Tra cứu thước lỗ ban 145Tra cứu thước lỗ ban 146Tra cứu thước lỗ ban 147
 • Tra cứu thước lỗ ban 148Tra cứu thước lỗ ban 149Tra cứu thước lỗ ban 150
 • Tra cứu thước lỗ ban 151Tra cứu thước lỗ ban 152Tra cứu thước lỗ ban 153
Đơn vị tính:mm
Thước Lỗ Ban 52.2cm:Khoảng không thông thủy(cửa,cửa sổ...)
Độ dài 6.8 cm thuộc CungÁN THÀNHnằm trong khoảngHIỂM HỌA-XẤU:(Gặp khoảng hiểm họa gia chủ sẽ bị tán tài lộc,trôi dạt tha phương,cuộc sống túng thiếu,gia đạo có người đau ốm,con cái dâm ô hư thân mất nết,bất trung bất hiếu).
Thước Lỗ Ban 42.9cm(Dương trạch):Khối xây dựng(bếp,bệ,bậc...)
Độ dài 6.8 cm thuộc CungCÔNG SỰ(Tranh chấp,thưa kiện ra chính quyền)nằm trong khoảngBỆNH-XẤU
KhoảngBỆNHứng đặc biệt vào nhà vệ sinh.Nơi này thường là góc hung(xấu)của nhà.Cửa lọt vào chữ Bệnh sẽ thuận lợi cho bệnh tật sinh ra.
Thước Lỗ Ban 38.8cm(Âm phần):Đồ nội thất(bàn thờ,tủ...)
Độ dài 6.8 cm thuộc CungTAI CHÍ(Tai họa đến liên miên,không dứt)nằm trong khoảngHẠI-XẤU

Đăng ký nhận thông tin khuyến mãi mới nhất từ Achaudoor.vn

ACHAUDOOR HÓC MÔN


ACHAUDOOR LONG AN


THEO DÕI ACHAUDOOR
Số giấy phép:


Copyright © 2020 Achaudoor.vn - All Rights Reserved.

cua cuon dai loan giam gia banner

error: Người văn minh thì không copy :))